domingo, 4 de noviembre de 2018

Manual de llengua per visibilitzar la presència femenina

Versió digital del llibre elaborat per Eulàlia Lledó. Consisteix en un conjunt de diferents materials que es dedica a analitzar algunes particularitats ideològiques de la llengua, especialment les que tenen a veure amb els biaixos sexistes i androcèntrics que subordinen les dones.

Es compon de materials variats: lectures, textos, documents, presentació de recursos, imatges, propostes de treball, etc., amb vista a analitzar la llengua, reflexionar-hi i, si s’escau, modificar-ne alguns dels usos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gadget de animacion Social - Widgets para Blogger