martes, 11 de abril de 2017

Llei integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere a la Comunitat Valenciana

S'ha publicat hui la Llei 8/2017, de 7 d’abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere a la Comunitat Valenciana.

Podeu consultar-la i descarregar-la des del DOGV.

La llei suposa una fita històrica per al reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió del gènere que s'uneix a la trajectòria seguida per altres comunitats autònomes i desenvolupada en altres àmbits estatals i internacionals.

Quant a la seua estructura, sis títols integren aquesta llei:

Títol I. Disposicions generals. Conté una sèrie de disposicions de caràcter general en què es recullen l’objecte de la llei, l’àmbit d’aplicació i unes definicions per a facilitar la interpretació d’aquesta norma, així com els principis d’actuació de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana en matèria d’identitat i expressió de gènere. 

Títol II, Drets. Estableix els drets que la llei atorga en favor de les persones a les quals s’aplica. S’hi estableix de forma contundent la prohibició de discriminació i s’hi fa especial referència als menors trans. 

Títol III, Tractament administratiu de la identitat i l’expressió de gènere. Estableix la creació d’una documentació administrativa necessària per a evitar situacions de patiment per exposició pública o discriminació. Garanteix el dret a un servei d’assessorament i suport per a persones trans, les seues famílies i les persones acostades, Estableix els principis de l’actuació administrativa en matèria d’identitat de gènere i crea el Consell Consultiu Trans de la Comunitat Valenciana. 

Títol IV. Atenció i mesures en favor de les persones trans. S’estableixen les bases per a una política pública en matèria d’identitat i expressió de gènere. Es troba dividit en nou capítols. 

Títol V. Mesures de tutela administrativa. Estableix garanties i el procediment per a lluitar contra les conductes discriminatòries i estableix el principi d’inversió de la càrrega de la prova en els procediments administratius. 

Títol VI Infraccions i sancions. Estableix la regulació de les infraccions administratives en matèria de vulneració dels drets de les persones trans.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gadget de animacion Social - Widgets para Blogger